Redofördopning_Logo_Standard

Redo för dopning är ett digitalt dopningstest där du kan testa dina kunskaper om dopning.

Vad är dopning?

Dopning är när man använder hormonpreparat och andra läkemedel för att få större och starkare muskler. Ofta dopar man sig i estetiskt syfte, alltså för att man tycker att det är fint med mycket muskler, men det finns också andra skäl. Missbruk av dopningsmedel räknas idag som ett samhällsproblem eftersom det är vanligt utanför tävlingsidrotten. Det vanligaste dopningsmedlet heter anabola androgena steroider (AAS) och är konstgjorda varianter av testosteron. Dopning är olagligt och på den här sajten pratar vi om dopning utifrån samma beskrivning som går att läsa i Dopningslagen.

Ordlista

AAS

Anabola Androgena Steroider. AAS är konstgjorda varianter av testosteron och är det vanligaste dopningsmedlet.

Anabol

Betyder vävnadsuppbyggande.

Androgen

Betyder förmanligande. Håravfall samt sämre tandhälsa.

Bieffekt/Biverkning

Bieffekt eller biverkning är en negativ reaktion eller effekt som du kan få av ett preparat eller läkemedel.

Kosttillskott

Är ofta en mycket koncentrerad form av ett ämne, en växt eller något annat. Vitaminer och mineraler i koncentrerad form är vanliga typer av kosttillskott, men också fettförbrännande- och prestationshöjande produkter kan säljas som kosttillskott. Kosttillskott kan intas på många olika sätt och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande.

Testosteron

Ett manligt könshormon som finns naturligt i kroppen hos både män och kvinnor. Män producerar ca 7 mg testosteron per dygn och kvinnor 0,7 mg.

Kan man bli redo för dopning?

Med Redo för dopning vill vi väcka tankar kring dopningens olika följder och slå hål på vanliga myter. Vi vill att du som funderar på att dopa dig, ska tänka till ytterligare en gång. Därför har vi gjort ett test där du kan kolla vad du vet om dopning och få faktabaserade svar från riktiga experter. För en sak är säker: Man kan aldrig bli redo för dopning.

Gör testet.

Länkar

Här kan du läsa mer om dopning

Finansiell jour
Du kan ringa till Dopingjouren om du undrar något som har med anabola steroider och dopning att göra. Du kan också skriva en fråga och få ett svar, eller läsa svar på andras frågor.

Dopningsmottagningen Örebro
Hit kan du vända dig om du har, eller känner någon som har problem på grund av användandet av dopningspreparat. Mottagningen i Örebro tar emot patienter från hela landet.

PRODIS
PRODIS är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningens webbplats är till för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer, men också om dopning och anabola androgena steroider.

1177
1177 har samlat fakta och råd om anabola androgena steroider. Här kan du få svar på var du kan söka vård, läsa andras frågeställningar eller själv ställa en fråga.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har till uppgift att förebygga ohälsa och främja en god hälsa för alla i Sverige. De har regeringens uppdrag att tillsammans med andra aktörer arbeta för ett samhälle fritt från dopning.

Ekonomi
Här kan du läsa mer om stadens förebyggande arbete mot dopning i Landskrona.

Ta hjälp av en familjejurist om du står inför en skilsmässa

En skilsmässa är en svår process. Den är framförallt svår rent känslomässig, men med den svåra känslomässiga utmaningen följer också juridiska svårigheter. I den här artikeln reder vi ut hur en skilsmässa går till och hur en familjejurist kan hjälpa till med detta.

Den här sidan handlar om dopning. Men det finns också skäl att använda vår plattform till att folkvalda om lite familjerättslig juridik. Något som verkligen är prövande för en människa är när man ska skiljas med en person man levt med under en längre tid och tillbringat livet tillsammans med. Dessvärre behöver man samtidigt som man bearbetar de svåra känslorna som följer med en skilsmässa även hantera väsentliga juridiska frågor. I svensk familjerätt så regleras skilsmässor, eller äktenskapsskillnad som det kallas inom familjerätten, i den så kallade äktenskapsbalken. I den här artikeln redogör vi för vad dessa regler innebär och i vilken utsträckning du behöver ta hjälp av en familjejurist för att få juridiskt stöd. Familjejuristen kan antingen vara en jurist eller advokat, men det är vanligt att familjejuristen är advokat. Här hittar du advokater som står bakom projektet.

Så inleds en process om äktenskapsskillnad

En äktenskapsskillnad inleds genom att en av makarna, eller båda makarna gemensamt, ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Beslutet om äktenskapsskillnad är en formalitet, efter att en viss betänketid har löpt kommer tingsrätten att döma ut äktenskapsskillnad. Det är enkelt att ansöka om äktenskapsskillnad och i detta stadie i processen behöver man oftast inte stöd av en familjejurist eller en advokat. Familjejuristen debiterar per timme och det är ofta inte nödvändigt att anlita en familjejurist, oavsett om det är en advokat eller jurist, för att författa en enkel ansökan om äktenskapsskillnad. För mer information om advokater som stöttar projektet.

Uppdelning av makarnas egendom vid äktenskapsskillnad

Familjerätt är ett rättsområde med mycket detaljerade regler. Det gäller även vid äktenskapsskillnad. Huvudregeln är att makarna ska dela lika på allting av ekonomiskt värde vid en skilsmässa.  Det innebär att man slår ihop alla tillgångar som varje make har, gör ett avdrag för de skulder som finns och sedan delar det kvarvarande värdet på båda makarna. Det är en översiktlig beskrivning av reglerna, men för att få en mer detaljerad beskrivning om hur det blir i ditt fall bör du kontakta en familjejurist eller advokat som kan ge dig kvalificerad rådgivning. Familjejuristen kan också företräda dig i en eventuell tvist om hur egendomen ska fördelas.  Om du inte vill att egendomen ska fördelas lika i händelse av att ni skiljer er kan du be familjejuristen att upprätta ett äktenskapsförord innan äktenskapet ingås. Ett äktenskapsförord reglerar då helt enkelt vad som händer med egendomen om ni skiljer er, vilket innebär att ni själva kan besluta om vad som ska gälla vid en skilsmässa. Här finns information om advokater som stöttar vårt projekt.

Kan man bli redo för dopning?

Redo för dopning är ett digitalt dopningstest där du kan testa dig själv om du är redo för dopning. Vem som helst kan göra testet och det är helt anonymt. Syftet med testet är att väcka tankar kring dopningens olika följder och slå hål på vanliga myter. Ekonomiavdelning.

 

Redo för dopning  är ett samverkansprojekt mellan Landskrona stad och Landskronas samverkansgrupp för dopingspreventivt arbete. I gruppen ingår Landskrona stads ANDT-koordinator, Polisen och lokala träningsanläggningar.

All fakta i dopningstestet och på den här sidan har granskats av Kurt Skårberg, Med dr, Dopningsmottagningen och Johan Öhman, medgrundare PRODIS. Tackar alla våra hantverkare som sponsrar.

Redofördopning_Logo_Standard
Landskrona_alternativ_VIT@2x